16. januar 2009

Dušan Radonjič in Matjaž Iršič, : RAZISKAVE MARKETINGA

Izčrpna knjiga o marketingu po vsebini in obsegu, ki bo s teoretičnimi izhodišči pomagala vsem, ki se poklicno z marketingom. Vodila Vas bo korak za korakom do kompletne raziskave z marketinga.

Knjiga je razdeljen na 4 dele.
1. Uvod v raziskavo marketinga nas seznanja s temeljnimi značilnostmi raziskave marketinga, njeno vlogo pri odločanju v marketingu ter njenim položajem v marketinškem informacijskem sistemu v organizaciji.
2. Vsebina raziskave marketinga predstavi vsebinska področja raziskave marketinga v notranjem in zunanjem okolju organizacije.
3. Proces raziskave marketinga je temeljni in najobširnejši del knjige in sistematično opisuje temeljne in operativne faze procesa raziskave marketinga. Predstavlja vse ključne metode raziskave pri pripravi na raziskovanje ter pri raziskovanju.
4. Zadnje poglavje opisuje vlogo raziskovanja marketinga pri odločanju o izdelku, ceni, distribuciji in komuniciranju ter osvetli nekatera posebna področja uporabe raziskave marketinga v praksi.
Vsebina je pojasnjena s številnimi primeri iz prakse, tabelami, prikazi in preglednicami. Dodani so vprašalniki, ki jih lahko takoj uporabite v praksi.

Več na http://www.gvzalozba.si/index.php?page=bookdetail&id_book=466&arg=opis#opis

GV založba, 2006; 635 str.

Ni komentarjev: