12. februar 2009

Ana Nuša Kneževič: OLJKA

Gospa Ana Nuša Kneževič je modra ženska, ki gleda na bonton življenjsko. Torej ni čudno, da je zapisala: "Gram spontanosti odtehta tono pravil." Njena knjiga je sproščena, šarmantna, polna drobnih modrosti, s pestrimi primeri iz življenja. To je življenjski bonton, ki je daleč od zaprašenh pravil. Knjiga, ki je prijetna tudi za branje.

Kultura vedenja pa ne pomeni le odnosa do drugih ljudi, temveč vključuje tudi odnos do sebe, odnos do narave, živali, rastlin, do tujih in naših materialnih dobrin. Pravila obnašanja se prilagajajo času, situacijam, priložnostim, potrebam … spreminjajo se, toda namen pravil ostaja isti.
Bonton je zbirka pravil, dogovorjenih in sprejetih norm, lepega, olikanega obnašanja , vedenja v na določnem kraju in v določenem času. Na razvoj pravil vpliva kultura, stopnja civilizacije, religija, družbena ureditev in vedenjski vzorci ter še marsikaj. S poznavanjem pravil in zahtev obnašanja se izognemo neprijetnostim v družbi.

Knjiga nas bo zanesljivo in vešče vodila v različnih situacijah, s katerimi se srečujemo ali se bomo še srečali.

Podnaslov knjig je O sporazumevanju in obnašanju ali tudi tako govorimo.

2. ponatis Škofja Loka : Tempo trade, 2006; 229 str.

Ni komentarjev: