04. december 2009

Nara Petrovič: ČLOVEK : NAVODILA ZA UPORABO

"Živalskost" človeka je tisto, na kar pozablja večina strokovnjakov, h katerim hodimo po zdravila in nasvete za boljše življenje. Kakor brez dobrih temeljev nobena hiša ne more trdno stati, tudi naše zdravje ne more biti res trdno, če telesnih organov ne uporabljamo tako, kot je zanje zares naravno – kot živali. No, ker smo to pozabili, ker smo naravne navade prekrili s kulturnimi obrazci, ker ne znamo več uporabljati samih sebe, nam nobena mera zdravljenja ne more zagotoviti trajnega, stabilnega zdravja od zgodnjega otroštva do starih let.

Edina prava rešitev je naučiti se (spet) biti žival oziroma obnoviti starodavni spomin, ki ga še nosimo v genih. Ko pravim, naj postanete živali, vas ne vabim k primitivnosti, surovosti, nezavednosti, anarhiji, temveč k preseganju kulturne »človeškosti«, k združitvi živalskega in božanskega v eno, v zares pravo Človeškost. Doslej smo si pravili »človek«, da bi se ločili od sveta, zdaj si najprej recimo »žival«, da se s svetom spet povežemo; tako bomo postali bogovi, ki bodo zares dostojni imena Človek.«

Knjiga "Človek: navodila za uporabo" bo pretresla vaše civilizacijske vzorce, vas pozvala k temeljitemu »ponaravljanju« vašega bivanja, k temu, da si dopustite biti živali.

Ljubljana: Kalki, 2007; 256 str.

Ni komentarjev: