05. maj 2012

Jani Kovačič: POKLIC: MLADOST

Vsestranski Jani Kovačič je bil v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja del alternativne, pank scene. Najbolj ga poznamo kot pevca, glasbenika in malo manj kot filozofa. Poleg glasbena ustvarjanja, je napisal tudi nekaj učbenikov, na temo filozofije.
Pričujoče delo spada med njegovo literarno/glasbeno ustvarjanje. Podnaslovil ga je postpankovska spevoigra. V delu je odlično ujel duh časa, sleng mladih in razmišljanja. Skratka mojstrsko je prepletel songe, tekst v knjižni slovenščini, ki nam pojasni nekaj o glavnih junakih in njihovih karakternih lastnostih in socialnih okoliščinah. Vse ostalo povedo junaki sami v pristnem slengu.

MK, Ljubljana, 2007.    

Ni komentarjev: