22. junij 2008

Jane Allan: KAKO RAZVITI VEŠČINE VODENJA

Knjiga je napisana za vse, ki pri vodenju delajo napake preprosto zato, ker niso našli hitre poti za rešitev problema. Kdor želi v poslovanju nekaj doseči, se srečuje z vrsto težav pri raziskovanju okoliščin in ugotavljanju dejstev. Če ne raziskujete v zadostni meri, boste uspešni le poredko, kdor se zadovolji s pomanjkljivim znanjem, da namreč prednost nasprotniku. Najprej je treba spoznati sebe. To je težko, ker omeni soočanje z dejstvi, resnico in ne realnostjo, kakršno bi si želeli. Vsakdo je lahko dober vodja, toda najprej je treba hoteti in nato usvojiti pravi slog ali pristop. Osnovni koraki do dobrega vodje: Razjasnite, kdo ukazuje. Vedite morate, kaj hočete doseči vi in kaj hoče doseči vsakdo v skupini. Povejte ljudem, kaj pričakujete. Ugotovite, kaj hoče vaš uslužbenec zase in kaj pričakuje od vas. Ste vzor in to morate vzeti resno. Ne zanašajte se na to, da drugi motivirajo sami sebe. Vedite, da kvaliteto vašega vodenja določajo metode, ki ste jih izbrali, da bi z njimi motivirali druge. Vaše vodenje ima vpliv na podrejene. Poznati morate vzvode moči prisile; moč nagrade; moč legitimnosti; moč strokovnosti; moč referenta. Več načinov vplivanja uporabljamo, večjo učinkovitost lahko dosežemo.

Tangram, 1990; 202 str.

Ni komentarjev: