22. junij 2008

Laurence Johnston Peter in Hull Raymond: PETROVO NAČELO

Knjiga, za katero verjamem, da je bila v sedemdestih letih na črni listi. Petrovo načelo torej pravi:"Vsak človek napreduje do meje svoje nesposobnosti." Ali drugače med vzpenjanjem po hierarhiji slej ko prej prilezeš do stopnje svoje največje inkompetence, medtem ko nižji nivoji izgubljajo kompetentne ljudi: torej načeloma vse stopnje v hierarhiji zasedajo najmanj sposobni ljudje za tisti nivo. Vsak napreduje, dokler ne zasede položaja, za katerega ni sposoben. Ker kot nesposoben nima šans za napredovanje, na tem položaju občepi. Z ljudmi ki so že na tej stopnji, se vsi srečujemo. Poznamo pa še eno načelo Dilbertovo načelo. Izhaja iz Petrovega načela, le, da uporablja malo drugačno logiko: na nekem nivoju v hierarhiji se sposobni ljudje organizirajo in pametno predlagajo najslabšega med njimi za napredovanje, s tem dosežejo, da se znebijo najslabšega med njimi, ki jih zavira, s tem da napreduje, da ostanejo na nekem nivoju kompetentni ljudje, da je novo povišani “manager” hvaležen svojim podrejenim in jim ne dela veliko škode. Dilbertovo načelo torej pravi: na vsakem nivoju se za napredovanje izloči najslabši posameznik. S tem se doseže podoben učinek kot pri Petrovem načelu (ljudje proti vrhu še vedno dosegajo stopnjo svoje največje inkompetence), le da so na nižjih nivojih kolikor toliko usposobljeni ljudje. Zdaj pa uporabljajte Pavlovo ali Dilbertovo načelo, tisto, ki odgovarja vašemu položaju.

Pa naj navržem še nekaj podobnih pravil:
PARKINSOVA AKSIOMA : 1. Uradnik želi povečati število podrejenih, ne pa tekmecev. 2. Uradnik ustvarja delo drugim uradnikom. ČETRTI PARKINSONOV ZAKON : Število zaposlenih v vsaki skupini narašča neodvisno od količine dela. PETI PARKINSONOV ZAKON : Če obstaja način, kako zavleči pomembno odločitev, ga dobra birokracija vedno najde.

Obstaja pa tudi neko drugo načelo, za katerega ne vem, po kom se imenuje. Načelo pravi, da se vsako delo razporedi skozi ves čas, ki je na voljo. Če je za neko stvar na voljo 2 uri, je precej verjetno, da bo v 2 urah opravljena. Ampak če je za isto stvar na voljo 14 dni, je enako verjetno, da bo opravljena v 14 dneh.

Mladinska knjiga, 1974; 179 str.

Ni komentarjev: