27. junij 2008

Naca Jermanj: NUMEROLOGIJA:ŠTEVILA USTVARJAJO HARMONIJO

Naca Jermanj je bila v naši mali deželici prva, ki se je bolj načrtno in profesionalno ukvarjala z numerologijo. Zgodovina numerologije sega tja do 4000 let nazaj, lahko pa je še dosti starejša. Pojavila se je v Mezopotamiji in sicer že med Sumerci. Poznamo več vrst numerologije:
1. Kaldejska numerologija - gre za izročilo stare semitske gematrije in numerologije, ki ga je oživil, za evropske razmere prilagodil in razvijal zlasti Cheiro.
2. Pitagorejska numerologija - gre za šolo, katere ustanovitelj naj bi bil že grški filozof Pitagora. Po tej šoli se številči vsako pisavo posebej. Grško oštevilčenje je zato drugačno od latinskega in to spet drugačno od modernega zahodno evropejskega, ki je danes pitagorejsko oštevilčenje v ožjem pomenu besede, in je nemara na Zahodu najbolj razširjena oblika numerologije.
3. Qabbala - mistična židovska tradicija- in arabska numerologija kot popačeni ostalini stare semitske numerologije.
4. Vedska numerologija - naj bi po izročilu nastala že v pradavni indijski preteklosti. Mnogi vedski spisi vsebujejo zapise o vedski numerologiji. Zelo malo od tega je iz sanskrta prevedeno v hindujščino ali druge jezike
5. Kitajska in iz nje izhajajoča japonska numerologija - tudi o njej na zahodu ne vemo prav veliko. To numerologijo zasledimo npr. pri kitajski astrologiji ali pa pri feng-shuiju.Naca Jermanj se je ukvarjala v svoji prvi knjigi samo s kaljdesko numerologijo. Izraz ''kaldejec'' se od rimskih časov dalje uporablja tudi za astrologe in numerologe. Numerologija je za razliko od astrologije zelo enostavna in se je da zelo hitro naučiti. Numerologijo lahko opredelimo kot vedo, ki se ukvarja s števili. Numerologijo si lahko razlagamo na več načinom : kot spoznavanje božjega načrta, ki ga ima bog z nami in ga razbiramo iz števil , kot splošno zakonitost števil- matematično znanost, kot nauk oziroma verovanje o vplivanju števil na življenje ljudi. Števila nas spremljajo vse življenje- od rojstnega dne in številk kot so EMŠO, datum poroke, število žiro- računa, registrska številka avtomobila, do številke telefona in hišne številke... Števila so vedno imela čarobne, skrivnostne in pomene. Številna svetišča so zgrajena ob upoštevanju geometrijskih in numeroloških ezoteričnih simbolov. Numerologija, tako trdijo predvsem kaldejski numerologi, v glavnem ni sredstvo za napovedovanje prihodnosti, ampak je njeno bistvo pokazati, kako živeti bolj harmonično. V večini primerov si pomagamo spoznati možnosti našega življenja s pomočjo datumskih rojstnih števil in s pomočjo imenskih števil, vrednosti, ki jih določimo imenu in priimku. S pomočjo knjige Numerologija Nace Jermanj si boste lahko izračunali svoja števila, ki vam bodo pomagala do uspeha v življenju.


Če te zanima numerologija, lahko več prebereš na: http://www.lunin.net/forum/index.php?autocom=blog&blogid=119&showentry=1153

Za analizo pa lahko pišeš na mojanumerologija@gmail.com

samozal., 1990 ;107 str.

Ni komentarjev: