18. oktober 2008

SLOVARJI NA INTERNETU

Knjižnica s 500 slovarji in več kot 70 jeziki http://evroterm.gov.si/slovar/slovar.html
Stran prinaša različne slovarje po strokovnih področjih in v različnih jezikih ter tazličnih jezikovnih kombinacijah jezikov. Med njimi seveda veliko slovenskih slovarjev. Nekja najbolj zanimivih je navedenih spodaj.
Slovar slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

iSlovar- terminološki slovar informatike, razlagalni. Slovar prevaja iz slovenščino v angleščino in obratno: http://www.islovar.org/isaknje_enostavno.asp

Razvezani slovar: frazeološki slovar slovenskega jezika s čez 1300 gesel, 350 člankov, 500 anonimnih piscev. http://www.razvezanijezik.org

Slovarček prekmurskih besed, narečni slovar: http://www.sobota-info.com/?mode=slovar

Wiki slovar, splošen prost slovar: http://sl.wiktionary.org/wiki/Glavna_stran

ABECEDNIK razlagalni slovar pomena besed slovenskega jezika: http://www.abecednik.com/

Slovarček krajšav: http://bos.zrc-sazu.si/kratice.html

Slovar akademskih okrajšav (latinsko-angleško-slovenski: http://www.informatika.bf.uni-lj.si/akad_okrajsave.htm

Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenščini :http://www.geodetska-uprava.si/gu/aplik/zem_imena/files/zem_imena.pdf

Slovar jogijskih in ezoteričnih besed http://satyanandayoga.tara.si/slovar_a.php

Slovar za reševalce in sestavljavce križank: http://www.slovarji.com/

Ni komentarjev: