19. januar 2009

Aleš Lisac: MREŽNI MARKETING-PRILOŽNOST ZA VSAKOGAR


V času, ko je mag. Aleš Lisac pisal knjigo, je bil mrežni marketing na pohodu. To je bil čas nelegalne igre Catch teh Cash, ki je nasmolil namalo Slovencev. Morda smo bili zato tudi zadržane pri mrežnem marketingu.






Lisac & Lisac, 1995; 128 str.

Ni komentarjev: