01. februar 2009

Richard Willfort: ZDRAVILNE RASTLINE IN NJIH UPORABA

Zelo obširno delo s področja zdravilnih rastlin. Poleg opisov rastlin in njihove uporabe je na koncu pregleden koledar nabiranja zdravilnih rastlin. Knjiga je doživela tudi pri nas veliko ponatisov, ar kaže na njeno priljubljenost med bralci.
5., pregledana in dopolnjena izd., Maribor : Obzorja, 1997; 576 str., [12] str. pril. : ilustr. , (Veliki priročniki ; 7)

Ni komentarjev: