28. marec 2012

Zlatko Šugman : ZLATKARIJE


Rajko Šugman je izdal trikrat biografijo o svojem bratu Zlatku Šugmanu z naslovom Moj brat, kar kaže, da se je Zlatko Šugman , gledališki in filmski igralec zapisal v naša srca s takimi ali drugačnimi vlogami. Nepozaben je bil kot Dolfe v filmu Ne joči, Peter, v Dekameronu kot nadangel Gabriel, v TV nanizanki Naša krajevni skupnost kot Frakl in v neštetih gledaliških vlogah. Manj znano je, da je sam rad pisal razna voščila za prijatelje in znance, pozdrave s potovanj in svoje nastope temeljito pripravljal. Različni teksti so zbrani v pričujoči knjigi.

Seveda je bil Zlatko med drugim tudi "zelo nabrit" humorist. Slavku Malgaju - Maliju je spesnil takole kitico v pesmi.

ODLOMKI:
"Si pleničke močil kot vsak drug dojenček,
bil pa grozljivo majhen tvoj korenček.
"Glejte revčka, ta ne bo nikdar ravsal."
" Hujše bo, " so rekli,"če ne bo še kavsal." ... ( str. 82)

... "Vsakih nekaj let gostujem v kateri od bratskih republik ( pa nisem posebej odmeven, ker me
Slovenca , kot na drugih področjih , nihče ne razume) pa pri zamejcih v Italiji, Trstu in Gorici. V sončni Italiji sem ponavadi pet dni, vendar samo zvečer na predstavi, po vsaki predstavi nas namreč odpeljejo z avtobusom nazaj v Jugoslavijo, prespimo nekje ob meji, naslednji večer pa spet v Italijo in tako vseh pet dni.

Za devizno blagajno ima tak način gostovanj na tujem veliko prednost: plačani smo z dinarskimi dnevnicami, v lirah dobimo le napitnino. OB zadnjem nastopu v Trstu me je šofer avtobusnega podjetja povabil na pico.: on ni gledališčnik, zato dobi dnevnico v devizah. Novinarji ste gotovo na boljšem: če v Avstriji izbruhne kakšna velika afera, recimo, da se podraži bencin za dva groša in morate na pot , vam najbrž ne stisnejo v roke dinarjev. " (str. 171-172)

..." Le nič ne marajte, gospod France! Tudi mene ena ni marala, pa mi je stric rekel:" Fant, ne bodi žalosten, takih, ki te ne marajo, dobiš kolikor hočeš! Čez par let se boš sam sebi smejal !" Pa se se res, Večkrat sem se sam sebi smejal." ( str. 196)

Mestno gledališče ljubljansko, 2011; 218 str.; (Knjižica gledališča ljubljanskega zv. 154)

Ni komentarjev: